Schilderwerken

Meerjarenplan

Om uw woning of bedrijfspand in goede staat te houden, is een periodieke inspectie- of onderhoudsbeurt zeer aan te raden. Goed en tijdig onderhoud is belangrijk om het houtwerk te beschermen tegen houtrot en om de onderhoudskosten te beperken.

Een meerjarenplan is voor de meeste bedrijven en instellingen al heel gebruikelijk, maar ook steeds meer particulieren willen op deze manier hun onderhoudskosten kunnen plannen. Desgewenst kan ook onderhoud aan uw timmerwerk worden meegenomen in het onderhoudsplan. 

Wij stellen het meerjarenplan op in overleg met u. Bij dit meerjarige onderhoudsplan hoort een onderhoudsschema dat afgestemd is op uw situatie.  Dit schema geeft een overzicht van wanneer welke werkzaamheden worden verricht. In die tussentijd kunnen wij het schilderwerk regelmatig controleren.

Kiest u voor een meerjarenplan, dan kiest u voor zekerheid. U komt dan later niet voor onaangename verrassingen te staan.